narcisme

Narcisme ontmaskerd: begrijpen, herkennen en omgaan

Welkom bij een diepgaande verkenning van een persoonlijkheidstrek die steeds meer aandacht krijgt – narcisme. In deze blog duiken we dieper in narcisme, van het ontstaan ervan tot de verschillende vormen, het verschil tussen narcistische persoonlijkheidsstoornis en narcistische kenmerken, genderaspecten van narcisme, en hoe om te gaan met een narcist, met specifieke aandacht voor de verschillende soorten narcisme.

Het ontstaan van narcisme

Narcisme ontstaat vaak als een copingmechanisme voor diepgaande onzekerheden en psychologische kwetsuren. Hoewel de exacte oorzaken complex en divers kunnen zijn, zijn er enkele veelvoorkomende factoren die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van narcistische eigenschappen:

 1. Opvoeding: De vroege kindertijd speelt een cruciale rol in het vormen van narcistische kenmerken. Overmatige lof en bewondering zonder de juiste begeleiding kunnen leiden tot grandioos narcisme, terwijl het ontbreken van liefde en aandacht kan resulteren in kwetsbaar narcisme. Een inconsistent opvoedingspatroon kan bijdragen aan verwarring over eigenwaarde.
 2. Trauma: Traumatische ervaringen, zoals emotioneel, fysiek of seksueel misbruik, kunnen narcistische kenmerken veroorzaken. Narcisme kan fungeren als een verdedigingsmechanisme om de emotionele pijn en angst van het trauma te verminderen.
 3. Genetica: Er is enig bewijs dat genetica een rol kan spelen bij de aanleg voor narcistische persoonlijkheidstrekken. Sommige mensen kunnen genetisch vatbaarder zijn voor narcisme, maar omgevingsfactoren spelen nog steeds een cruciale rol.
 4. Overmatige Bewondering of Kritiek: Onrealistische bewondering of strenge kritiek van ouders of verzorgers kan narcistische eigenschappen aanwakkeren. Als een kind voortdurend wordt verteld dat ze speciaal zijn zonder enige vorm van realistische feedback, kunnen grandioze narcistische eigenschappen ontstaan. Omgekeerd kan excessieve kritiek leiden tot kwetsbaar narcisme.
 5. Cultuur en Samenleving: De cultuur en samenleving waarin iemand opgroeit, kunnen ook narcisme beïnvloeden. In sommige culturen wordt narcisme aangemoedigd en gewaardeerd, terwijl het in andere wordt ontmoedigd.
 6. Persoonlijke Ervaringen: Individuele levenservaringen, zoals mislukkingen, afwijzingen of succes, kunnen narcistische eigenschappen versterken of verminderen. Een persoon die herhaaldelijk wordt beloond voor grandioos gedrag, kan geneigd zijn dit gedrag voort te zetten.

Het is belangrijk op te merken dat narcisme zich op een spectrum bevindt, van gezonde eigendunk tot narcistische persoonlijkheidsstoornis. Niet iedereen met narcistische kenmerken ontwikkelt een volwaardige stoornis, en de behandeling en genezing zijn mogelijk, vooral als de persoon bereid is hulp te zoeken en aan zichzelf te werken. Het begrijpen van de oorsprong van narcisme is de eerste stap naar effectiever omgaan met deze complexe persoonlijkheidstrek.

De verschillende soorten narcisme

Narcisme manifesteert zich op verschillende manieren en kan variëren in intensiteit. Hier zijn enkele veelvoorkomende vormen die we dieper zullen verkennen:

 1. Grandioos Narcisme: Dit is de meest voorkomende en herkenbare vorm van narcisme. Mensen met grandioos narcisme hebben een overdreven gevoel van eigenwaarde en superioriteit. Ze geloven dat ze buitengewoon speciaal zijn en verwachten voortdurend bewondering en erkenning van anderen. Ze kunnen neerkijken op anderen, gebrek aan empathie tonen en streven naar status, macht en succes, zelfs als dit anderen schaadt.
 2. Kwetsbaar Narcisme: In tegenstelling tot grandioze narcisten lijken mensen met kwetsbaar narcisme aan de buitenkant onzeker en angstig. Ze hebben constante geruststelling en bevestiging nodig van anderen om hun fragiele zelfbeeld te behouden. Ze kunnen zich snel aangevallen voelen, wrok koesteren en moeite hebben met kritiek. Onder hun onzekerheid schuilt vaak een diepe behoefte aan bewondering en erkenning.
 3. Communaal Narcisme: Dit is een minder bekende vorm van narcisme waarbij mensen bewondering en erkenning zoeken door zich voor te doen als altruïstisch en behulpzaam. Ze positioneren zichzelf als weldoeners en slachtofferen zichzelf voor anderen, maar hun daden zijn vaak gericht op het versterken van hun imago als goede mensen. Ze willen dat anderen hen zien als vrijgevige en zorgzame individuen.
 4. Seksueel Narcisme: Deze vorm van narcisme draait om seksuele prestaties en aantrekkelijkheid. Personen met seksueel narcisme beschouwen zichzelf als seksuele voorbeelden en verwachten constante seksuele bewondering van anderen. Ze kunnen manipulatief zijn in seksuele relaties en hebben vaak moeite met het opbouwen van emotionele verbindingen.
 5. Spiritueel Narcisme: Deze variant van narcisme draait om spirituele superioriteit. Mensen met spiritueel narcisme geloven dat ze een dieper begrip hebben van spirituele of filosofische concepten dan anderen. Ze kunnen zichzelf beschouwen als verlichte individuen en anderen proberen te overtuigen van hun superieure inzichten.
 6. Organisatorisch Narcisme: Dit komt voor bij leiders in professionele of organisatorische contexten. Leiders met organisatorisch narcisme zijn vaak overdreven zelfingenomen en zoeken voortdurend bewondering en erkenning binnen hun organisatie. Ze kunnen beslissingen nemen die vooral gericht zijn op hun eigen status en succes, zelfs als dit de organisatie schaadt.
 7. Maligne Narcisme: Dit is een intensere en gevaarlijkere vorm van narcisme. Maligne narcisten vertonen vaak antisociale kenmerken, zoals wreedheid, manipulatie en het nastreven van destructieve doelen. Ze kunnen anderen schaden zonder spijt en hebben weinig empathie. Dit type narcisme wordt vaak geassocieerd met persoonlijkheidsstoornissen zoals de antisociale persoonlijkheidsstoornis.

Het begrijpen van deze verschillende vormen van narcisme kan helpen bij het herkennen van narcistische eigenschappen bij mensen om je heen en bij het ontwikkelen van strategieën om effectiever met hen om te gaan.

Dynamiek tussen narcisten en een partner

Wat een narcist in een partner zoekt, kan variëren afhankelijk van hun specifieke narcistische kenmerken. Over het algemeen zoeken narcisten vaak bewondering, bevestiging van hun superioriteit en iemand die bereid is hun behoeften en verlangens voorop te stellen. Ze kunnen partners selecteren die kwetsbaar, empathisch, codependent of juist aantrekkelijk zijn voor een narcist, omdat deze bereid zijn de narcistische behoeften te vervullen.

– Empathische Personen: Empathen zijn gevoelig voor de behoeften en gevoelens van anderen. Ze kunnen proberen een narcist te begrijpen en te ondersteunen, maar lopen het risico emotioneel uitgeput te raken door de manipulatie van de narcist. Een narcist kan een empathische partner aantrekken omdat ze gemakkelijk de behoeften van de narcist vervullen.

– Onzekere Personen: Onzekere individuen kunnen een aantrekkelijk doelwit zijn voor narcisten, omdat ze gemakkelijk te controleren en te manipuleren zijn. De narcist voedt hun onzekerheden en houdt ze afhankelijk. Een narcist kan een onzekere partner kiezen omdat deze minder snel weerstand zal bieden aan hun behoeften.

– Codependente Personen: Codependente mensen hebben de neiging om hun eigen welzijn op te offeren voor dat van anderen, zelfs als die anderen narcistisch zijn. Ze kunnen gevangen raken in een destructieve relatie waarin de narcist de controle heeft. Een narcist kan zich aangetrokken voelen tot een codependente partner omdat deze bereid is zichzelf op te offeren voor de narcist.

Leven delen met een narcist

Leven met een narcist kan extreem uitdagend zijn. Ze kunnen manipulatief, egocentrisch en veeleisend zijn. Het is belangrijk om jezelf te beschermen en gezonde grenzen te stellen.

Tips voor Omgaan met een Narcist:

 • Stel Grenzen: Definieer duidelijke grenzen en houd je eraan.
 • Blijf Kalm: Probeer kalm te blijven, want narcisten kunnen snel woede of frustratie uitlokken.
 • Zoek Ondersteuning: Praat met vrienden, familie of een therapeut om emotionele steun te krijgen.
 • Zelfzorg: Zorg goed voor jezelf en bouw een sterk zelfbeeld op.
 • Overweeg Afstand: In sommige gevallen kan het nodig zijn om afstand te nemen van de narcist.

Het pad naar begrip

Narcisme is een complexe persoonlijkheidstrek die diepgaand begrip en geduld vereist. Het herkennen van de verschillende vormen, begrijpen van de oorzaken, en het ontwikkelen van effectieve strategieën om ermee om te gaan, kan leiden tot gezondere relaties en meer compassie voor degenen die lijden aan deze eigenschap.

Leave A Comment