We bieden groepstherapie aan voor jongvolwassenen en volwassenen. Groepstherapie helpt je meer leren over jezelf door interactie met groepsleden. Je leert er omgaan met het dagelijkse leven en je ontdekt welke patronen zich vormen in jezelf en in relatie met anderen.

Je zal hierdoor je problemen en klachten beter begrijpen maar het zal je ook leren om in verbinding met de ander een nieuw soort functioneren aan te leren.

Doorheen de therapie krijgt elk groepslid de kans om zijn klachten te onderzoeken. Zo zou een groepslid de problemen die hij of zij ervaart in relaties ook kunnen ervaren in de groep. Doorheen de groepsdynamiek en de oefeningen die aangeboden worden, kunnen leermomenten plaatsvinden.

In de groep praten we met elkaar over dingen die op dat moment in uw leven belangrijk zijn. En met deze ervaring gaan we dan als groep aan de slag. In de groep gaan we op zoek naar wat u nodig heeft om uw situatie of gedrag te kunnen veranderen. We kijken hiervoor naar zowel persoonlijke ervaringen, levensgeschiedenis of interactiepatronen in de groep en je persoonlijk leven.

We creëren een veilig kader die de mogelijkheid biedt om je weg te zoeken in een groep van mensen die elkaar respecteren en de plaats geven om zichzelf te kunnen zijn.

Voor wie is groepstherapie bedoeld?

Onze groepen zijn bedoeld voor mensen die last hebben van verschillende klachten zoals relationele problemen, familiale problemen, depressie, angsten, laag zelfbeeld, gebrek aan zelfvertrouwen, extreme verlegenheid en perfectionisme.

Ook andere thema’s kunnen aan bod komen. Iedereen die overweegt om te starten met groepstherapie zal eerst een intakegesprek doen met een therapeut zodat we samen kunnen aftoetsten of groepstherapie is wat bij je past en wat je nodig hebt. We willen een gezonde en fijne omgeving creëren voor alle deelnemers. Iedereen kan tijdens de groepssessie zeggen wat er op zijn of haar hart ligt en emoties mogen respectvol maar vrij geuit worden.

Groepstherapie vraagt enkele vaardigheden omdat het ook angsten kan oproepen en omdat je functioneert in een groep. Daarnaast moet je de aandacht van de therapeut delen met de andere groepsleden.

Je kan verschillende vragen en onzekerheden hebben om deel te nemen aan een groepssessie. Uiteraard gaan we hier ook dieper op in en zullen we steeds open communiceren over de mogelijkheden en grenzen van groepssessies.

Aan de hand van het intakegesprek kunnen we inschatten in welke groep je zal starten. We houden hier rekening met kenmerken als geslacht, afkomst, leeftijd, enzovoort alsook met de psychologische nood die je hebt en de aard van de ondersteuning die gevraagd wordt.

Hoe gaan we te werk?

We werken met tools en methodieken die het proces ondersteunen zodat we zo zoveel mogelijk resultaat kunnen garanderen. Ook psycho-educatie is een belangrijk onderdeel van elke sessie. We proberen via psycho-educatie inzicht te verwerven van de klachten, de patronen te (h)erkennen, begrijpen en te in te schatten. We zullen de vertrouwensband vergroten en ook inzicht geven in herstelling, stabiliteit, zin van het leven, zelfvertrouwen en zelfcontrole. We ontdekken onze hechting- en relationeel functioneren en gaan aan de slag met onze copingsmechanismen. We gebruiken diverse technieken om klachten aan te pakken en onder controle te houden.

Nadien gaan we aan de slag om trauma te verwerken. Dit kan pas in een tweede fase gezien er veiligheid moet gegarandeerd kunnen worden. Deze fase brengt veel emoties teweeg en kan opgevolgd worden door een rouwperiode.

We willen uiteraard dat je alle aangeleerde methodieken en zelfkennis meeneemt in het dagdagelijkse leven. Dus als laatste gaan we ons hierop richten. We willen dat je een positief zelfbeeld hebt en een positief beeld hebt van de anderen en het leven.

Praktisch

We hebben duidelijke afspraken opgesteld omtrent groepssessies. We verwachten dat je je hieraan houdt om veiligheid in de groep te kunnen garanderen. Deze afspraken gaan omtrent aanwezigheid, inzet, vertrouwen, geheimhouding en andere praktische zaken zoals trajectstart en -einde, voedsel, GSM,… Dit alles zal besproken worden tijdens het intakegesprek.

We hebben jaarlijks twee groepen die we opstarten. Bevraag dus zeker bij Petra wanneer deze van start gaan en wat het thema is van de groepsessies. Je kan haar bereiken via petra@centrumwijk.be of op 0485 68 22 45.