Wat heeft mijn kind nodig tijdens de scheiding?

Scheiden is altijd moeilijk, ook voor kinderen. Lees in deze blog kort wat kinderen nodig hebben tijdens deze moeilijke periode.

3 min read

Het is belangrijk je kind duidelijk te laten weten dat het geen schuld treft aan de scheiding. Rond de leeftijd tussen de 2-7 jaar gaan kinderen complexe situaties nog niet helemaal begrijpen, zo betrekken ze vaak de situatie op zichzelf. Ze gaan dan denken dat de scheiding hun schuld is door bv. ‘ik eet nooit mijn bordje leeg, daarom gaan mama en papa scheiden. Hierbij is een belangrijke factor om voldoende met je kind te praten.

Wanneer kinderen bepaalde zaken niet weten of niet begrijpen, gaan ze de verdere context met hun eigen kennis aanvullen. Hierbij kunnen ze bepaalde angsten ontwikkelen zoals bijvoorbeeld: ‘mama houdt niet meer van papa, gaat ze dan binnenkort ook niet meer van mij houden?’. Zulke zaken kunnen worden rechtgezet wanneer je op leeftijdsadequaat niveau het verhaal of de uitleg gaat vertellen waarom jullie uit elkaar gaan. Zo krijgen de kinderen de kans om na te denken en ook om dingen te laten bezinken.

Wanneer het verhaal bij de kinderen is bezonken, dan komen vaak de vragen. Dit is oké, probeer hier als ouder de antwoorden te geven aan je kind die ze nodig hebben. Ook al weet je soms het antwoord niet, een luisterend oor zijn en dat ze het gevoel krijgen dat ze ook met alle vragen over de scheiding bij je terecht kunnen is zeer bevorderend voor het verwerken van de scheiding. Hierbij is het erkennen van de gevoelens van de kinderen heel belangrijk. Laat hen de gevoelens van verlies een plaats geven.

Als laatste en misschien wel belangrijkste deel. Maak je kinderen meerdere malen duidelijk dat de situatie wel veranderd maar dat jullie liefde voor jullie kind nooit zal ophouden. Jullie zijn dan geen liefdespartners meer, maar wel nog steeds mama en papa van en zien jullie kind nog altijd even graag.

Na de aankondiging van de scheiding gaan er een heleboel dingen veranderen. Hierbij is het belangrijk dat een kind weet en kan terugvallen op de dingen die niet staan te veranderen. Deze geven een houvast in de moeilijke periode. Het biedt rust en veiligheid voor het kind. Het is dus belangrijk om voldoende voorspelbaarheid en duidelijkheid te creëren.

Samengevat de 5 belangrijkste pijlers in wat kinderen nodig hebben tijdens een scheiding:

  • Ontkennen van schuld
  • Maak tijd en ruimte om voldoende te praten
  • Erkennen van gevoelens
  • Bevestigen van onvoorwaardelijke liefde.
  • Voorspelbaarheid en duidelijkheid creëren

Tags